Přehlídka Malých Radiostanic 2017

PMR 2017

Soutěž v PMR vysílání,
která zapojuje do soutěže i naše zatím nevysílající přátele!

 

Uskutečněte jakýkoli počet spojení na svém portejblu. Pořiďte k němu fotografii. Vystavte ji jako soutěžní příspěvek ve skupině PMR v Čechách na FB. Získejte od svých přátel maximum lajků pro svůj příspěvek s fotografií.

Vyhrajte soutěž a získejte Pohár Vítěze Přehlídky Malých Radiostanic.

VAŠE VÍTĚZSTVÍ BUDE KOMBINACÍ DOSAŽENÝCH SPOJENÍ A LAJKŮ VAŠICH PŘÁTEL.

POMŮŽETE TAK PROPAGOVAT NAŠE SPOLEČNÉ HOBBY!

CHCI SOUTĚŽIT!

Pravidla soutěže

Chcete taky pozvat další vážné zájemce o naše hobby z řad vašich přátel? Způsob soutěžení je jednoduchý. Udělejte spojení, napiště je do deníku, nafoťte na místě vysílání něco zajímavého včetně své radiostanice (v lepším případě i sebe). Přidejte tuto fotografii do FaceBookové skupiny PMR v Čechách a označte ji pro soutěž. Počet spojení v deníku a lajky vašich přátel rozhodnou o vašem vítězství a získání Poháru Malých Radiostanic 2017. Zde je vzor soutěžního příspěvku.

JPMR vzorový soutěžní příspěvek

PRO INSPIRACI SI PŘEČTĚTE ČLÁNEK O JARNÍ PŘEHLÍDCE MALÝCH RADIOSTANIC.

Vyzývám všechny příznivce vysílání na pásmu 446 MHz PMR,
aby se od 1.7.2017 pustili do soutěžení o
POHÁR VÍTĚZE PŘEHLÍDKY MALÝCH RADIOSTANIC 2017
podle těchto pravidel.

1) Cílem soutěže je uskutečnit co největší počet spojení na pásmu 446MHz PMR
od 1.7.2017 do 31.12.2017 a získat maximální počet FB lajků pro fotografie pořízené na soutěžních portejblech. Do soutěže lze započítat všechny soutěžní příspěvky zveřejněné
od 1.7.2017 0:01h do 31.12.2017 23:59h a obsahující spojení uskutečněná v tomto časovém období.
2) Pořadí v soutěži je stanoveno podle dosažených bodů. Body jsou vypočteny jako součet počtu spojení a počtu lajků přidělených soutěžnímu příspěvku. Při rovnosti výsledků rozhoduje o umístění počet navázaných spojení – soutěžící s větším počtem spojení je výše umístěný.

Vítěz soutěže obdrží obdrží pohár.

Soutěžící na druhém a třetím místě obdrží pdf diplom.

Všichni účastníci obdrží pdf pamětní lístek. 

3) Registrace do soutěže probíhá podáním žádosti o členství v Facebookové skupině PMR v Čechách a zveřejněním prvního soutěžního příspěvku. Stávající členová skupiny mohou soutěžit ihned. O přijetí do skupiny rozhoduje zakladatel a moderátoři skupiny. Soutěžící si zvolí soutěžní volačku, pod kterou bude soutěžit. Tuto volačku nesmí během soutěže měnit. Podáním žádosti o členství ve skupině soutěžící souhlasí se zasílaním případných informací od pořadatele soutěže na jeho FB .
4) Pro spojení je povoleno použít techniku odpovídající platnému všeobecnému oprávnění pro pásmo PMR. Soutěžící může uskutečňovat spojení na všech frekvencích a oběma technologiemi povolenými příslušným všeobecným oprávněním.
5) Do soutěže se zasílají soutěžní příspěvky. Soutěžní příspěvek musí splňovat požadavky uvedené v bodu 7 těchto pravidel. V průběhu soutěže je možno poslat jeden příspěvek za každý soutěžní den. Soutěžní den odpovídá kalendářnímu dni.
6) Soutěžící může navázat v průběhu jednoho kalendářního dne pouze jedno spojení s jednou protistanicí z jednoho lokátoru. Soutěžící může ale znovu navázat další spojení se stejnou protistanicí ve stejný kalendářní den, pokud on sám nebo prostistanice změní lokátor. Pro tento účel se uvažuje s lokátorem na 6 míst (např. JN79KP).
7) Soutěžní příspěvek musí být zveřejněn ve FaceBookové skupině PMR v Čechách. Povinnou součástí každého soutěžního příspěvku je volačka soutěžícího, počet uskutečněných spojení, funkční internetový odkaz na veřejně přístupný deník, stručná informace o místě vysílání (QTH) a fotografie místa vysílání. Volačka se uvádí v hranatých závorkách jako první část textu, počet spojení se uvádí v hranatých závorkách jako druhá část textu. Tyto dva povinné údaje v hranatých závorkách a fotografie zajistí přenos vašich příspěvků do automatického vyhodnocení soutěže. Tvar dalšího textu záleží na soutěžícím, musí obsahovat zbývající povinné údaje a nesmí obsahovat další hranaté závorky. Povídání a další informace o portejblu jsou vždy vítaným zpestřením.Na fotografii musí být vidět použitou radiostanici (jedná se o přehlídku radiostanic, že jo). Pokud bude vidět i operátor, jistě získá víc lajků, ale není to povinné. Deník musí být v otevřené formě, čitelný a srozumitelný pro případnou kontrolu hlášení pořadatelem i dalšími osobami. Formu deníku zvolí soutěžící v souladu s tímto ustanovením. Vzor soutěžního příspěvku je uveden ve FB skupině a v záhalví těchto pravidel.
8) Pokud soutěžící uskuteční během soutěžního dne jedno jediné spojení, může ho zapsat se všemi náležitostmi do textu svého příspěvku. V tom případě má text příspěvku platnost deníku a odkaz na deník se neuvádí. Také je v tomto případě možné odkaz na deník nahradit odkazem na výškopis uskutečněného spojení v Bance výškopisů na cbpmr.
9) V případě nejasností a pochybností v otázce jednotlivých příspěvků i výsledků rozhoduje pořadatel soutěže buď na podnět soutěžících (zaslaný výhradně jako soukromá zpráva správci skupiny PMR v Čechách) nebo z iniciativy správců skupiny. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

Výše uvedené všeobecné oprávnění naleznete ZDE:
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vseobecne-opravneni-c.vo-r/3/6.2016-9/obrazky/vo-r03-062016-09.pdf

Vybráno z VO: Max. výkon radiostanice 500 mW, integrovaná neodnímatelná anténa, použití jako prostředek pozemní pohyblivé služby.

Důležitá specifikace ČTÚ: Vysílací rádiová zařízení pozemní pohyblivé služby jsou určena k používání za pohybu nebo při zastávkách v předem neurčených místech. Charakteristické pro pozemní pohyblivou službu je využívání přenosných ručních nebo mobilních vysílacích zařízení. (Pro PMR dle VO pouze přenosných.)

SEZNAM ZASLANÝCH HLÁŠENÍ A PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY NAJDETE ZDE

 599 total views,  2 views today