PMR všeobecné oprávnění

Kam patří PMR vysílání

Všude kolem nás jsou elektromagetické vlny nejrůznějších frekvencí. Šíří se prostorem bez nějakého zvláštního vedení. Ani o nich nevíme. Dokud ovšem nepřiběhnou k nám domů a neprojeví se prakticky (viditelně či slyšitelně) na nějakém běžném zařízení. Na některých frekvencích k nám přiletí televizní vysílání, na jiných rozhlasové a jiné frekvence se používají pro mobilní telefony. Všechny ty frekvence jsou součástí tzv. radiového spektra. Vlastně sem patří všechny frekvence v rozsahu od 9 kHz do 3 000 GHz. Na frekvencích v pásmu 446MHz se šíří vlny PMR. Za jakých podmínek, to stanovuje příslušné všeobecné oprávnění.

Všeobecné oprávnění VO-R/3/6.2016-9

Pro vysílání na pásmu PMR platí tzv. všeobecné oprávnění (dále jen VO) vydané Českým telekomunikačním úřadem. Toto všeobecné oprávnění má číslo  VO-R/3/6.2016-9 a naleznete je (kliknutím zde)  na stránkách ČTÚ.

Pro nás jako uživatele PMR vysílaček je v tomto VO nejdůležitější, že:

  • PMR vysílačky lze používat právě jen na základě tohoto VO, a tedy pro vysílání na PMR není třeba mít žádné další individuální oprávnění (licenci)
  • jsme povinni dodržovat ustanovení VO, a to především to, že:
  • necháme dodržení technických parametrů na výrobci a budeme používat jenom zařízení, která splňují podmínky VO
  • nebudeme do zařízení jakkoli zasahovat a předělávat ho k svému obrazu

Dva představitelé povolených PMR stanic jsou na následujícím obrázku.

PMR Motorola TLKR T6 a Sencor SMR 600 splňují všeobecné oprávnění
PMR Motorola TLKR T6 a Sencor SMR 600

Na trhu najdete i řadu zařízení, která výrobci prohlašují za PMR, ale ustanovení tohoto VO nesplňují především tím, že:

  • mají odnímatelnou anténu (to si ověříme sami)
  • vysílají vyšším než povoleným výkonem 500mW (to je často uvedeno v dokumentaci k zařízení)

Mnohdy se zdá, že vám taková zařízení mohou přinést lepší výsledky při vysílání, ale opak je většinou pravdou.

Pokud vás zajímají přesné definice, rozklikněte si výše odkaz na celé znění VO na stránkách ČTÚ. Nicméně frekvenční rozsah, zdvih, výkon a neodnímatelnou anténu je povinen zajistit výrobce. Pokud nebudete stanici měnit, jste v pohodě a ostatní účastníci provozu na PMR kolem vás také. Tedy alespoň co se technického rušení týká. Ostatní (nepsaná) pravidla  vysílání najdete v e-booku.