PMR všeobecné oprávnění

Pokud byste chtěli shrnout všeobecné oprávnění pro pásmo PMR do jediného souvětí, stačilo by napsat: „Kupte si homologovanou PMR stanici, nerozebítejte ji a jděte vysílat.“

Stačí vám to? Potom nemusíte číst dál a v celku nic se nestane. Jestli vás to zajímá trochu podrobněji, pokusím se celou záležitost vysvětlit v několika málo dalších odstavcích.

PMR vysílání v oceánu radiových vln

Všude kolem nás jsou elektromagetické vlny nejrůznějších frekvencí. Šíří se prostorem bez nějakého zvláštního vedení. Ani o nich nevíme. Dokud ovšem nepřiběhnou k nám domů a neprojeví se prakticky (viditelně či slyšitelně) na nějakém běžném zařízení. Na některých frekvencích k nám přiletí televizní vysílání, na jiných rozhlasové a jiné frekvence se používají pro mobilní telefony. Všechny ty frekvence jsou součástí tzv. radiového spektra. Vlastně sem patří všechny frekvence v rozsahu od 9 kHz do 3 000 GHz. Do tohoto spektra patří i frekvence v pásmu 446MHz, kde se šíří vlny PMR. Za jakých podmínek se to má na pásmu PMR odehrávat, to stanovuje příslušné všeobecné oprávnění (dále jen VO) .

Všeobecné oprávnění VO-R/3/6.2016-9

To, že je vydané pro nějaké pásmo všeobecné oprávnění, znamená, že nemusíte mít žádné další individuální oprávnění, abyste na něm mohli vysílat. Prostě jen vysíláte a respektujete to, co dané VO předepisuje.  Pro vysílání na pásmu PMR platí všeobecné oprávnění pod označením   VO-R/3/6.2016-9 a naleznete je (kliknutím zde)  na stránkách ČTÚ.

Pro nás jako uživatele PMR vysílaček je v tomto VO nejdůležitější, že:

  • PMR vysílačky lze používat na základě tohoto VO, a pro vysílání na PMR není třeba mít žádné další individuální oprávnění (licenci)
  • jsme povinni dodržovat ustanovení VO, a to především to, že:
  • necháme dodržení technických parametrů na výrobci a budeme používat jenom zařízení, která splňují podmínky VO (homologované radiostanice)
  • nebudeme do zařízení jakkoli zasahovat a předělávat ho k svému obrazu

Dva představitelé povolených PMR stanic jsou na následujícím obrázku.

PMR Motorola TLKR T6 a Sencor SMR 600 splňují všeobecné oprávnění
PMR Motorola TLKR T6 a Sencor SMR 600

Na trhu najdete i řadu zařízení, která výrobci prohlašují za PMR, ale ustanovení tohoto VO nesplňují především tím, že:

  • mají odnímatelnou anténu (to si ověříme sami, lze ji odšroubovat a třeba i nahradit jinou)
  • vysílají vyšším než povoleným výkonem 500mW (to je často uvedeno v dokumentaci k zařízení)

Mnohdy se zdá, že vám taková zařízení mohou přinést lepší výsledky při vysílání, ale opak je většinou pravdou.

Pokud vás zajímají přesné definice, rozklikněte si výše odkaz na celé znění VO na stránkách ČTÚ. Nicméně frekvenční rozsah, zdvih, výkon, timeout, vybavení subtóny a neodnímatelnou anténu je povinen zajistit výrobce. Pokud nebudete stanici měnit, jste v pohodě a ostatní účastníci provozu na PMR kolem vás také. Tedy alespoň co se technického rušení týká. Ostatní (nepsaná) pravidla  vysílání najdete v e-booku.

Některé podrobnosti VO (s komentářem)

Čánek 1 – úvodní ustanovení

Z úvodního ustanovení je nejdůležitější imformace, že PMR patří do kategorie „pozemní pohyblivá služba“. To znamená dvě věci:

  • PMR lze provozovat jen na zemi, nikoli ve vzduchu, takže vysílání např. z balónu nebo paraglajdu je v rozporu s VO
  • PMR je pohyblivá služba. Vysílací rádiová zařízení pozemní pohyblivé služby jsou určena k používání za pohybu nebo při zastávkách v předem neurčených místech. Charakteristické… je využívání přenosných ručníchvysílacích zařízení. Takže hezky ručku do ruky a je to bez problému.

Článek 2 – Konkrétní podmínky

Odstavce 1-4 obsahují technické podmínky týkající se PMR radiostanic. Za dodržení technických podmínek zde uvedených zodpovídá výrobce případně prodejce, který uvádí radiostanice na trh.

Pro nás jako uživatele pásma je zajímavý odstavec 5, který uvádí, že všechny problémy mezi stanicemi (operátory) na pásmu PMR (vzájemné negativní ovlivnění vysílání – rozuměj rušení) máme řešit vzájemnou dohodou. Jedná se zejména o dohodu při vysílání na stejném kanále.

Řešení vzájemného rušení PMR stanic je tedy o dohodě, neexistuje žádný soudce, který by rozhodl, proto je slušné chování na pásmu PMR, lidská domluva a respektování potřeb ostatních operátorů předpokladem úspěšného provozu. Zpravidla se zde uplatňuje princip „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Při tom všem se předpokládá, že se jedná vzájemné rušení stanic dodržujících technické podmínky podle VO. Pokud vás ruší stanice, která podmínky VO nesplňuje, nacházíte se ve svízelné situaci. Rušící stanice může pracovat na vyšším výkonu nebo směrovou anténou a domluva s ní není prakticky možná, protože vy ji slyšíte (ruší vás) ale ona vás neslyší. Ze strany rušící stanice se jedná o přestupek a vám z praktického hlediska v dané chvíli nezbývá, nežli opustit kanál a vysílat jinde.

A ještě jedna zvláštnost. Dohoda operátorů není možná, pokud se ruší dvě stanice na stejné frekvenci a přitom jedna používá analogovou a druhá digitální modulaci. Tento rozpor VO neřeší a je třeba se snmířit s tím, že taková situace nemá jiné řešení než přejít na jiný kanál.

Podle odstavce 6 se na PMR nesmí používat žádné pevné struktury, základnové stanice ani opakovače.  Co k tomu říct? Možná to, co na začátku. Kupte si homologovanou PMR stanici, nerozebítejte ji a jděte vysílat. Pak s tímhle opravdu nemáte problém.

Co se týká odstavce 7, lze jen říct, že pokud vaše vysílání ruší nedaleký vysílač (přednostní radiokomunikační služba) máte prostě smůlu. Není odvolání. To, že nebudete rušit vy sami nějakou přednostní radiokomunikační službu, by měla zajistit vaše homologovaná PMR stanice. Pokud se v ní ovšem nebudete vrtat a předělávat ji (měnit), což vám nakonec zakazuje odstavec 8.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

Jedná se o ustanovení, podle kterého je legální vysílat radiostanicemi, které byly jako legální PMR stanice uvedeny na trh před 1.4.2003. Radiostanice uvedené na trh v dalším 14 let dlouhém období do 1.1.2017 mohou být zřejmě podle článku 2 odstavec 4 používané, přestože podle VO nejsou vybaveny tzv. odolnějšími přijímači (nemají  CTCSS či DCS subtóny). Diskutabilní je absence 180s time-outu u těchto stanic (maximální doba trvání jedné vysílací relace, jednoho zaklíčování, prostě není dovoleno mluvit v kuse bez přerušení déle než 3 minuty). Time-out by měl být technicky řešen stanicemi, protože absenci této vlastnosti čl.2 odst.4 nepovoluje. Time-out lze samozřejmě zajistit i operátorem, ale to už si musí každý operátor přebrat sám, oporu v zákoně to zřejmě nemá.

No a to je k VO pro pásmo PMR ode mě asi vše. Takže možná bychom se mohli na závěr vrátit k původní definici, která respektování VO zajišťuje v plné míře:

„Kupte si homologovanou PMR stanici, nerozebítejte ji a jděte vysílat.“

Ještě na okraj něco o technice

Jak už jsem psal, shodu techniky s požadavky VO zajišťuje výrobce, dovozce, či distributor – tedy ten, kdo uvádí výrobek na trh. Postup posuzování shody v ČR je zcela shodný s postupem ve všech členských státech EU a je popsán v nařízení vlády 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh. Zařízení s platným prohlášením o shodě (homologací) má označení CE. Vzhledem k harmonizaci příslušných zákonných norem členských států EU má prohlášení o shodě evropskou platnost a můžete používat zařízení homologovaná v kterékoli členské zemi EU.

 7,225 total views,  2 views today